MARCOZIA
INFIINTARI MODIFICARI SOCIETATI COMERCIALE
MARCOZIA
INFIINTARI MODIFICARI ASOCIATII SI FUNDATII

Numire/Revocare administratori

Duminică, 01 Februarie 2015 09:58

Administratorul este persoana fizica sau juridica investita cu aducerea la indeplinere a vointei sociale a unei societati comerciale. Administratorul societatii comerciale trebuie sa aibe capacitatea de exercitiu deplina ,sa prezinte onorabilitate, sa aibe, de regula cetatenie romana ( atunci cand legea sau actele constitutive o impun ),in celelalte cazuri putand fi administratori si investitori straini, sa aibe calitatea de asociat, cand legea sau actele constitutive impun aceasta ( S.N.C. si S.C.S. ); Administratorii societatilor comerciale sunt desemnati la constituirea societatii,sau ulterior de catre adunarea generala. In societatile de persoane, asociati au posibilitatea sa stabileasca durata mandatului administratorilor, solutie ce se aplica si in cazul S.R.L.pentru o durata de maxim 50 ani. In societatile de capitaluri primii administratori numiti prin actul constitutiv, pot indeplini aceasta functie pe durata stabilita de asociati fara sa poata depasi patru ani. La expirarea duratei mandatului administratorii pot fi realesi daca prin actele constitutive nu s-a prevazut altfel. Numirea administratorilor este supusa publicitatii prin registrul comertului, unde se depun si specimenele de semnatura Activitatea administratorilor poate fi remunerata. Raporturile dintre administratori si societatea comerciala sunt reglementate de regulile aplicabile mandatului. Numirea sau revocarea administratorilor se efectueaza prin modificarea prin act aditional a actelor constitutive ale societatii si emiterea unui act constitutiv actualizat, de catre adunarea generala a societatii. Numirea / revocarea devine opozabila tertilor de la data inregistrarii actelor modificatoare la Registrul Comertului.

Fundatii

Joi, 29 Ianuarie 2015 11:40

Actele necesare infiintarii infiintarii unei fundatii sunt:

 • cererea de înscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor;
 • actul constitutiv in forma autentica;
 • statutul asociaţiei in forma autentica;
 • extras de carte funciara al imobilului – sediu viitoarei fundatii;
 • act de identitate al proprietarului imobilului;
 • contract de inchiriere / comodat incheiat intre proprietarul imobilului si viitoarea fundatie;
 • dovada efectuarii varsamintelor bancare privind patrimoniul initial;
 • dovada disponibilitãţii denumirii eliberatã de Ministerul Justiţiei;
 • act de identitate, cazier fiscal, cazier judiciar pentru membrii fondatori ai asociatiei;


Pentru constituirea Fundatiei, societatea noastra efectueaza urmatoarele servicii:

 • consultanta prealabila;
 • obtinerea extrasului de carte funciara pentru sediul Fundatiei;
 • concepere, redactare contract de comodat / inchiriere;
 • obtinere rezervare denumire Ministerul Justitiei;
 • concepere, redactare proiect act constitutiv;
 • concepere, redactare proiect statut;
 • depunere dosar Judecatorie;

Asociatii

Joi, 29 Ianuarie 2015 11:29

Actele necesare infiintarii infiintarii unei asociatii sunt:

 • cererea de înscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor;
 • actul constitutiv in forma autentica sau atestata de avocat;
 • statutul asociaţiei in forma autentica sau atestat de avocat ;
 • extras de carte funciara al imobilului – sediu viitoarei asociatii;
 • act de identitate, cazier fiscal, cazier judiciar pentru membrii fondatori ai asociatiei;
 • act de identitate al proprietarului imobilului;
 • contract de inchiriere / comodat incheiat intre proprietarul imobilului si viitoarea asociatie;
 • dovada efectuarii varsamintelor bancare privind patrimoniul initial;
 • dovada disponibilitãţii denumirii eliberatã de Ministerul Justiţiei;

Pentru constituirea Asociatiei, societatea noastra efectueaza urmatoarele servicii:

 • consultanta prealabila;
 • obtinerea extrasului de carte funciara pentru sediulasociatiei;
 • concepere, redactare contract de comodat / inchiriere;
 • obtinere rezervare denumire Ministerul Justitiei;
 • concepere, redactare act constitutiv;
 • concepere, redactare statut;
 • depunere dosar Judecatorie;
Pagina 3 din 3

Unde ne gasiti

Adresa: Satu Mare, str. Mileniului nr. 16

Telefon: 0261 716 716

Fax: 0261716 716

Mobil: 0723 199 525