MARCOZIA
INFIINTARI MODIFICARI SOCIETATI COMERCIALE
MARCOZIA
INFIINTARI MODIFICARI ASOCIATII SI FUNDATII

Scopul asociatiei / fundatiei (obiectul de activitate) este stabilit prin actele constitutive, in momentul infiintarii persoanei juridice.

Modificarea / completarea scopului se efectueaza prin modificarea actelor constitutive si înscrierea modificãrilor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecãtoriei în a cãrei circumscripţie teritorialã îşi are sediul asociaţia.

Cererea de înscriere a modificãrii va fi însoţitã de hotãrârea adunãrii generale.

Persoanele care fac parte din organele de concucere ale asociatiilor pot fi inlocuite de Adunarea Generala a Membrilor, in conditiile stabilite prin actele constitutive.

Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificãrii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecãtoriei în a cãrei circumscripţie teritorialã îşi are sediul asociaţia.

Cererea de înscriere a modificãrii va fi însoţitã de hotãrârea adunãrii generale.

Modificare sediu social asociatii

Duminică, 01 Februarie 2015 10:52

Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificãrii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecãtoriei în a cãrei circumscripţie teritorialã îşi are sediul asociaţia.

Cererea de înscriere a modificãrii va fi însoţitã de hotãrârea consiliului director.

Despre schimbarea sediului se va face menţiune, dacã este cazul, atât în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecãtoriei vechiului sediu, cât şi în cel aflat la grefa judecãtoriei noului sediu. În acest scop, o copie a încheierii prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicatã din oficiu judecãtoriei în circumscripţia cãreia asociaţia urmeazã sã-şi aibã noul sediu.

Unde ne gasiti

Adresa: Satu Mare, str. Mileniului nr. 16

Telefon: 0261 716 716

Fax: 0261716 716

Mobil: 0723 199 525