MARCOZIA
INFIINTARI MODIFICARI SOCIETATI COMERCIALE
MARCOZIA
INFIINTARI MODIFICARI ASOCIATII SI FUNDATII

Persoana fizica Autorizata (P.F.A.)

Luni, 19 Ianuarie 2015 19:42

Persoana fizica autorizata sa desfasoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind în principal forta sa de munca.

Intreprinderea Familiala (I.F.)

Luni, 19 Ianuarie 2015 19:33

Intreprinderea familiala este o forma de organizare economica fara personalitate juridica, formata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa.

Intreprinde Individuala (I.I.)

Luni, 19 Ianuarie 2015 19:20

Intreprindere individuala este intreprinderea care apartine cetateanului, cu drept de proprietate privata, sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate comuna. Patrimoniul intreprinderii individuale se formează pe baza bunurilor cetateanului (familiei) si altor surse care nu sant interzise de legislatie.

Forma de asociere avansata fata de societatea in nume colectiv.Membrii asociati se grupeaza in:- comanditati, care dispun de pregatire profesionala si participa la conducere- comanditari, care dispun de bani si de alte mijloace materiale.Este o asociere intre munca si capital.

Societate in Comandita Simpla (S.C.S.)

Luni, 19 Ianuarie 2015 18:51

Societatea în comandită simplă, formă de societate comercială caracterizată prin existenţa a două categorii de asociaţi: asociaţii comanditaţi şi asociaţii comanditari. Asociaţii comanditaţi răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale, in timp ce asociatii comanditari raspund doar in limita aportului lor.

Societate in Nume Colectiv (S.N.C.)

Luni, 19 Ianuarie 2015 18:34

Societatea in nume colectiv este o societate constituita prin asocierea pe baza deplinei încrederi, a doua sau mai multe persoane, care pun în comun anumite bunuri, pentru a desfasura o activitate comerciala, în scopul împartirii beneficiilor rezultate si în care asociatii raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile societatii.

Societate pe Actiuni (S.A.)

Luni, 19 Ianuarie 2015 18:09

Societatea pe actiuni este societatea al carei capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patromoniul social ; actionarii raspund numai in limita aportului lor. Societatea pe actiuni este o societate de capital, elementul estential il reprezinta cota de capital investita de actionar.

Societate cu Raspundere Limitata (S.R.L.)

Luni, 19 Ianuarie 2015 16:03

Societatea cu raspundere limitata este societatea ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patromoniul social ; asociatii raspund numai in limita aportului lor. Constituirea societatii se bazeaza pe increderea si calitatile asociatilor.

Unde ne gasiti

Adresa: Satu Mare, str. Mileniului nr. 16

Telefon: 0261 716 716

Fax: 0261716 716

Mobil: 0723 199 525