MARCOZIA
INFIINTARI MODIFICARI SOCIETATI COMERCIALE
MARCOZIA
INFIINTARI MODIFICARI ASOCIATII SI FUNDATII

Intreprinderea Familiala (I.F.)

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Intreprinderea familiala este o forma de organizare economica fara personalitate juridica, formata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa.

Actele necesare infiintarii infiintarii unei Intreprinderi Familiale sunt:

 • actele de identitate ale viitorilor membrii ai intreprinderii familiale;
 • rezervarea de denumire (dovada privind disponibilitatea denumirii viitoarei intreprinderi familiale);
 • extras de carte funciara al imobilului – sediu profesional al viitoarei intreprinderi familiale;
 • act de identitate al proprietarului imobilului;
 • contract de inchiriere / comodat incheiat intre proprietarul imobilului si intreprinderea in curs de constituire;
 • acordul asociatiei de proprietari sau a proprietarilor vecini (in cazul apartamentelor);
 • acord de constituire;
 • declaratia membrilor de familie din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi membrii intreprinderii familiale (avand dare de data certa notar, avocat);
 • specimenul de semnatura al reprezentantului intreprinderii familiale;
 • declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii.
 • documente care atesta pregatirea, experienta profesionala;

Pentru constituirea Intreprinderii Familiale, societatea noastra efectueaza urmatoarele servicii:

 • consultanta prealabila;
 • obtinerea extrasului de carte funciara pentru sediul profesional;
 • concepere, redactare contract de comodat / inchiriere;
 • concepere, redactare acord de constituire;
 • concepere, redactare, atestare declaratie persoana fizica privind indeplinirea conditiilor legale;
 • completarea cererilor tip Registrul Comertului;
 • depunerea dosarului la Registrul Comertului;
 • consiliere permanenta ( inclusiv insotirea asociatului la Registrul Comertului) in relatia cu Registrul Comertului privind obtinerea rezervarii de denumire, depunerea specimenelor de semnatura, ridicarea actelor de infiintare (incheiere registrator, Certificatul de Inmatriculare al intreprinderii);
 • Luni, 19 Ianuarie 2015 19:39

Unde ne gasiti

Adresa: Satu Mare, str. Mileniului nr. 16

Telefon: 0261 716 716

Fax: 0261716 716

Mobil: 0723 199 525