MARCOZIA
INFIINTARI MODIFICARI SOCIETATI COMERCIALE
MARCOZIA
INFIINTARI MODIFICARI ASOCIATII SI FUNDATII

Societate in Comandita de Actiuni (S.C.A.)

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Forma de asociere avansata fata de societatea in nume colectiv.Membrii asociati se grupeaza in:- comanditati, care dispun de pregatire profesionala si participa la conducere- comanditari, care dispun de bani si de alte mijloace materiale.Este o asociere intre munca si capital.

Actele necesare infiintarii societatii in comandita pe actiuni sunt:

 • actele de identitate ale viitorilor actionari comanditati si comanditari / administratori / cenzori ( copie);
 • rezervarea de denumire (dovada privind disponibilitatea denumirii viitoarei societati);
 • extras de carte funciara al imobilului – sediu social al viitoarei societati;
 • act de identitate al proprietarului imobilului;
 • contract de inchiriere / comodat incheiat intre proprietarul imobilului si societatea in curs de constituire;
 • acordul asociatiei de proprietari sau a proprietarilor vecini (in cazul apartamentelor);
 • actul constitutiv al societatii;
 • dovada efectuarii varsamintelor bancare privind capitalul social (pentru aportul in numerar);
 • actele de proprietate ale bunurilor ce constituie aportul in natura;
 • declaratiile actionarilor comanditati si comanditari / administratorilor / cenzorilor din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi actionari, administratori, cenzori (avand dare de data certa notar, avocat);
 • cereri tip Registrul Comertului ( privind inmatricularea societatii, privind depunerea specimenelor de semnatura, etc,).

Dosarul societatii cuprinzand toate actele mai sus amintite, se depune la Registrul Comertului, iar registratorul, dupa verificarea legalitatii acestora emite incheierea de autorizare a constituirii si inmatriculare a societatii in Registrul Comertului. Din acest moment societatea dobandeste personalitate juridica si poate efectua acte de comert conform obiectului / obiectelor proprii de activitate.


Pentru constituirea societatii in comandita pe actiuni, societatea noastra efectueaza urmatoarele servicii:

 • consultanta prealabila;
 • obtinerea extrasului de carte funciara pentru sediul societatii;
 • concepere, redactare contract de comodat / inchiriere;
 • concepere, redactare act constitutiv al societatii;
 • concepere, redactare, atestare declaratii actionari comanditati si comanditari / administratori / cenzori privind indeplinirea conditiilor legale;
 • completarea cererilor tip Registrul Comertului;
 • depunerea dosarului la Registrul Comertului;
 • consiliere permanenta ( inclusiv insotirea asociatului la Registrul Comertului) in relatia cu Registrul Comertului privind obtinerea rezervarii de denumire, depunerea specimenelor de semnatura, ridicarea actelor de infiintare (incheiere registrator, Certificatul de Inmatriculare al societatii);
 • consultanta privind regimul fiscal al viitoare societati.
 • Luni, 19 Ianuarie 2015 19:16

Unde ne gasiti

Adresa: Satu Mare, str. Mileniului nr. 16

Telefon: 0261 716 716

Fax: 0261716 716

Mobil: 0723 199 525