MARCOZIA
INFIINTARI MODIFICARI SOCIETATI COMERCIALE
MARCOZIA
INFIINTARI MODIFICARI ASOCIATII SI FUNDATII

Fundatii

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Actele necesare infiintarii infiintarii unei fundatii sunt:

 • cererea de înscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor;
 • actul constitutiv in forma autentica;
 • statutul asociaţiei in forma autentica;
 • extras de carte funciara al imobilului – sediu viitoarei fundatii;
 • act de identitate al proprietarului imobilului;
 • contract de inchiriere / comodat incheiat intre proprietarul imobilului si viitoarea fundatie;
 • dovada efectuarii varsamintelor bancare privind patrimoniul initial;
 • dovada disponibilitãţii denumirii eliberatã de Ministerul Justiţiei;
 • act de identitate, cazier fiscal, cazier judiciar pentru membrii fondatori ai asociatiei;


Pentru constituirea Fundatiei, societatea noastra efectueaza urmatoarele servicii:

 • consultanta prealabila;
 • obtinerea extrasului de carte funciara pentru sediul Fundatiei;
 • concepere, redactare contract de comodat / inchiriere;
 • obtinere rezervare denumire Ministerul Justitiei;
 • concepere, redactare proiect act constitutiv;
 • concepere, redactare proiect statut;
 • depunere dosar Judecatorie;