MARCOZIA
INFIINTARI MODIFICARI SOCIETATI COMERCIALE
MARCOZIA
INFIINTARI MODIFICARI ASOCIATII SI FUNDATII

Contact

Duminică, 01 Februarie 2015 12:28

Onorarii

Duminică, 01 Februarie 2015 11:38

Marcozia practica urmatoarele onorarii, reprezentand cele mai bune preturi pentru servicii profesionale si eficiente:

Operatiune Tarif
Infiintare S.R.L. cu asociat unic 400 LEI
Infiintare S.R.L. cu 2 sau mai multi asociati 450 LEI
Infiintare S.R.L. mixta cetateni straini si romani 1.000 LEI
Infiintare S.A. 800 LEI
Infiintare S.N.C. , S.C.S. S.C.A. 500 LEI
Infiintare P.F.A. 200 LEI
Infiintare Intreprindere individuala 200 LEI
Intreprindere familiala 250 LEI
Infiintare asociatie familiala 250 LEI
Infiintare asociatii 700 LEI
Infiitare fundatii 1.500 LEI

Taxele aferente percepute de institutiile statului (Registrului Comertului, Judecatorie, etc) se achita separat.

Operatiune Tarif
Numire, revocare administratori 350 LEI
Majorare capital social, micsorare 350 LEI
Cesiune parti sociale 350 LEI
Infiintare sucursala 350 LEI
Infiintare filiala S.R.L 450 LEI
Infiintare filiala S.A. , S.N.C., S.C. , S.C.A 500 LEI
Modificare obiect activitate + completare 200 LEI
Mutare sediu social 300 LEI
Inregistrare punct de lucru 200 LEI
Autorizatie de functionare 150 LEI
Conversie obiect activitate 200 LEI
Divizare societate 5.000 LEI
Fuziune 8.000 LEI
Dizolvarea societatii (voluntara) 500 LEI
Modificare sediu social asociatii fundatii 700 LEI
Modificare componenta conducere asociatii fundatii 700 LEI
Modificare, completare scop (obiect de activitate) asociatii fundatii 700 LEI

Taxele aferente percepute de institutiile statului (Registrului Comertului, Judecatorie, etc) se achita separat.

Modificare sediu social fundatii

Duminică, 01 Februarie 2015 10:56

Modificarea actului constitutiv sau a statutului fundatiei se face prin înscrierea modificãrii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecãtoriei în a cãrei circumscripţie teritorialã îşi are sediul asociaţia.

Cererea de înscriere a modificãrii va fi însoţitã de hotãrârea consiliului director.

Despre schimbarea sediului se va face menţiune, dacã este cazul, atât în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecãtoriei vechiului sediu, cât şi în cel aflat la grefa judecãtoriei noului sediu. În acest scop, o copie a încheierii prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicatã din oficiu judecãtoriei în circumscripţia cãreia asociaţia urmeazã sã-şi aibã noul sediu.

Modificare componenta conducere fundatii

Duminică, 01 Februarie 2015 10:56

Persoanele care fac parte din organele de concucere ale fundatiilor pot fi inlocuite de Adunarea Generala a Membrilor, in conditiile stabilite prin actele constitutive.

Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificãrii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecãtoriei în a cãrei circumscripţie teritorialã îşi are sediul asociaţia.

Cererea de înscriere a modificãrii va fi însoţitã de hotãrârea adunãrii generale.

Scopul fundatiei (obiectul de activitate) este stabilit prin actele constitutive, in momentul infiintarii persoanei juridice.

Modificarea / completarea scopului se efectueaza prin modificarea actelor constitutive si înscrierea modificãrilor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecãtoriei în a cãrei circumscripţie teritorialã îşi are sediul fundatiaa.

Cererea de înscriere a modificãrii va fi însoţitã de hotãrârea adunãrii generale.

Scopul asociatiei / fundatiei (obiectul de activitate) este stabilit prin actele constitutive, in momentul infiintarii persoanei juridice.

Modificarea / completarea scopului se efectueaza prin modificarea actelor constitutive si înscrierea modificãrilor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecãtoriei în a cãrei circumscripţie teritorialã îşi are sediul asociaţia.

Cererea de înscriere a modificãrii va fi însoţitã de hotãrârea adunãrii generale.

Modificare componenta conducere asociatii

Duminică, 01 Februarie 2015 10:53

Persoanele care fac parte din organele de concucere ale asociatiilor pot fi inlocuite de Adunarea Generala a Membrilor, in conditiile stabilite prin actele constitutive.

Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificãrii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecãtoriei în a cãrei circumscripţie teritorialã îşi are sediul asociaţia.

Cererea de înscriere a modificãrii va fi însoţitã de hotãrârea adunãrii generale.

Modificare sediu social asociatii

Duminică, 01 Februarie 2015 10:52

Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificãrii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecãtoriei în a cãrei circumscripţie teritorialã îşi are sediul asociaţia.

Cererea de înscriere a modificãrii va fi însoţitã de hotãrârea consiliului director.

Despre schimbarea sediului se va face menţiune, dacã este cazul, atât în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecãtoriei vechiului sediu, cât şi în cel aflat la grefa judecãtoriei noului sediu. În acest scop, o copie a încheierii prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicatã din oficiu judecãtoriei în circumscripţia cãreia asociaţia urmeazã sã-şi aibã noul sediu.

Dizolvare societate (voluntara)

Duminică, 01 Februarie 2015 10:49

Orice societate isi poate inceta existenta, in cazurile prevazute de lege, sau prin acordul asociatilor / actionarilor.

Dizolvarea societatilor comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicatã în Monitorul Oficial.

Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege.

Din momentul dizolvarii, directorii, administratorii, respectiv directoratul, nu mai pot intreprinde noi operatiuni. In caz contrar, acestia sunt personal si solidar raspunzatori pentru actiunile intreprinse.

Societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii, pana la terminarea acesteia.

In societatile in nume colectiv, in comandita simpla si in cele cu raspundere limitata, asociatii pot hotari, o data cu dizolvarea, cu cvorumul si majoritatea prevazute pentru modificarea actului constitutiv, si modul de lichidare a societatii, atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii.

Prin votul unanim al asociatilor se poate hotari si asupra modului in care activele ramase dupa plata creditorilor vor fi impartite intre asociati. In lipsa acordului unanim privind impartirea bunurilor, va fi urmata procedura lichidarii prevazuta de prezenta lege.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa plata creditorilor are loc la data radierii societatii din registrul comertului.

Fuziune

Duminică, 01 Februarie 2015 10:47

Fuziunea este operatiunea prin care:

a) una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei alte societati in schimbul repartizarii catre actionarii societatii sau societatilor absorbite de actiuni la societatea absorbanta si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate; sau

b) mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei societati pe care o constituie, in schimbul repartizarii catre actionarii lor de actiuni la societatea nou-constituita si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate.

Fuziunea sau divizarea se poate face si intre societati de forme diferite.

Fuziunea poate fi efectuata chiar daca societatile dizolvate sunt in lichidare, cu conditia ca acestea sa nu fi inceput inca distribuirea intre asociati a activelor ce li s-ar cuveni in urma lichidarii.

Fuziunea se hotaraste de fiecare societate in parte, in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societatii.

Daca, prin fuziune se infiinteaza o noua societate, aceasta se constituie in conditiile prevazute de prezenta lege pentru forma de societate convenita.

Proiectul de fuziune este actul intocmit de conducerea societatilor, aprobat de adunarea generala a asociatilor / actionarilor fiecarei societati si publicat in Monitorul Oficial.

Pagina 1 din 3

Unde ne gasiti

Adresa: Satu Mare, str. Mileniului nr. 16

Telefon: 0261 716 716

Fax: 0261716 716

Mobil: 0723 199 525