MARCOZIA
INFIINTARI MODIFICARI SOCIETATI COMERCIALE
MARCOZIA
INFIINTARI MODIFICARI ASOCIATII SI FUNDATII
Asociatii

Asociatii (1)

Asociatii

Joi, 29 Ianuarie 2015 11:29

Actele necesare infiintarii infiintarii unei asociatii sunt:

 • cererea de înscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor;
 • actul constitutiv in forma autentica sau atestata de avocat;
 • statutul asociaţiei in forma autentica sau atestat de avocat ;
 • extras de carte funciara al imobilului – sediu viitoarei asociatii;
 • act de identitate, cazier fiscal, cazier judiciar pentru membrii fondatori ai asociatiei;
 • act de identitate al proprietarului imobilului;
 • contract de inchiriere / comodat incheiat intre proprietarul imobilului si viitoarea asociatie;
 • dovada efectuarii varsamintelor bancare privind patrimoniul initial;
 • dovada disponibilitãţii denumirii eliberatã de Ministerul Justiţiei;

Pentru constituirea Asociatiei, societatea noastra efectueaza urmatoarele servicii:

 • consultanta prealabila;
 • obtinerea extrasului de carte funciara pentru sediulasociatiei;
 • concepere, redactare contract de comodat / inchiriere;
 • obtinere rezervare denumire Ministerul Justitiei;
 • concepere, redactare act constitutiv;
 • concepere, redactare statut;
 • depunere dosar Judecatorie;

Unde ne gasiti

Adresa: Satu Mare, str. Mileniului nr. 16

Telefon: 0261 716 716

Fax: 0261716 716

Mobil: 0723 199 525